220px-Zelhem wapenHet Wapen van Zelhem toont:

Een "schild van goud beladen met een ploeg van sabel beschenen door de zon".


Geschiedenis*


Op 20 februari 1816 werd het wapen verleend aan de toenmalige gemeente Zelhem. De ploeg stond symbool voor de landbouw. Het grootste deel van de gemeente was in die tijd in gebruik als landbouwgrond. De heer J.M.G. van de Poel van de afdeling agrarische geschiedenis van de landbouwhogeschool te Wageningen diende overigens een klacht in bij de Hoge Raad van Adel omdat de ploeg technisch niet correct is afgebeeld. Uit het antwoord van de Hoge Raad van Adel blijkt deze de fout te erkennen, maar het niet nodig te vinden om een ander ontwerp te maken. Hun voorkeur genoot het bestaande wapen.
*Gemeentewapens, Jaarboek Achterhoek en Liemers 1982. Oudheidkundige vereniging "De Graafschap" Uitgave Walburg pers.


Google op Gemeentewapen Zelhem en er u zo een aantal verschillende modellen. Allemaal variaties op het oorspronkelijke. Bovenstaande is echter het enig juiste.