Woltmark-wolfersveen

Van de bronnen die de Woltmark = Koningsveen = Heerenveen = Heerenheide = Wolfersveen betreffen zijn er al vele verzameld. Aan de uitwerking wordt gewerkt, maar dat vraagt de nodige tijd. Om toch enig inzicht te geven is na het klikken op onderstaande link de aanwezige basisgegevens te vinden met enige gegevens over de ontginning aan het begin van de 20e eeuw.

Woltmark-wolfersveen

Een kaart in kleur voor de Woltmark datering 1641

1641 GA-0894-1260 Heeren veen