Zelhemmer-Hattemermark

Het oudste boek is gedateerd van 1529 – 1577
Getranscribeerd (2011) door de transcriptiegroep Zelhem (Job de Gelder, Gommert van de Koeveringe, Sikke Postma, Theo Rougoor en Gerrit Rijsdorp.)
De transcriptiegroep heeft de getranscribeerde tekst en de layout van de omslag aan het Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek ter beschikking gesteld om het in boekvorm uit te geven, terwijl het recht van de groep de tekst op een website te zetten is afgesproken.

Het boekje begint met veel informatie over marken.
Na de inleiding volgen de algemene onderwerpen als: De naam "Hattermermark"; Het onstaan en de het recht binnen de marken; Historische achtergronden; Boerenklacht uit 1576 enz.

Dan volgt de inhoud van het markeboek.
Op de even pagina's de getranscribeerde tekst en op de daarop volgende oneven pagina de door de groep hertaalde meer leesbare tekst enz.
Tot slot een woordenlijst, de persoonsnamen, boerderijnamen, veldnamen en buurtschappen die in het markeboek worden genoemd.
Klik hier voor: Het Markeboek 1

Het tweede boek is gedateerd van 1598 – 1678
Getranscribeerd (1992) door de transcriptiegroep Zelhem onder leiding van Ds. J. Wiesrma en verder dhr. Ten Arve, M. Fischer-Wentink, A.C. Florijn-Ridderhof, mv. H. Hoitink, R. van Laar, H.H. Hennink, J.A. van Nieuwen-huizen, F.Tielrooij-Evers.

Digitalisering en bewerking om er meer uit te kunnen halen door Rob Weetink. De Rijp in 2006. uitgave 2007.
De digitalisering is de letterlijke overname van de transcriptie 1992 Zelhem. Achterin is de index op naam en een verklarende woordenlijst opgenomen.
Uitgave 2006 door de Oudheidkundige Vereniging Salehem.
Klik hier voor: Tekst Markeboek 2
Klik hier voor: Index Markeboek 2

Beide boeken zijn verkrijgbaar bij Museum Smedekinck Pluimersdijk 5 7021 HW Zelhem 0314-620664